ხარვეზების აღმოჩენა

უსაფრთხოება ჩვენი უპირველესი პრიორიტეტია კრიპტობირჟა WhiteBIT ზრუნავს თითოეული მომხმარებლის უსაფრთხოებაზე. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ბირჟაზე მოწყვლადობის ძიებას და ვაჯილდოვებთ მათ მპოვნელებს.

იმისათვის, რომ მიიღოთ ჯილდო მოწყვლადობის აღმოჩენაში, აუცილებელია:
  • შეგვატყობინოთ მოწყვლადობის შესახებ

    ნუ გაავრცელებთ ინფორმაციას. გვადროვეთ, რომ მოწყვლადობა გამოვასწოროთ.

  • გამოიჩინოთ საჭირო ძალისხმევა

    ბირჟისა და მისი მომხმარებლებისთვის ზიანის თავიდან ასაცილებლად.

  • არ შეიყვანოთ შეცდომაში

    მომხმარებლები ან/და ბირჟის თანამშრომლები მოწყვლადობის მოძიებისა და აღმოფხვრის დროს.

ჯილდო

ჩვენ არ ვზღუდავთ ჯილდოების მაქსიმალურ რაოდენობას და შეგვიძლია ჯილდო მოწყვლადობის სიმძიმის მიხედვით გავზარდოთ. დიდი ალბათობით უფრო მაღალ ჯილდოებს მიიღებთ, თუ გვაჩვენებთ, თუ როგორ შეიძლება მოწყვლადი ელემენტების გამოყენება მაქსიმალური ზიანის მიყენებისთვის.

წარმოგიდგენთ მოწყვლადობის გამოვლენისთვის დაწესებულ მიახლოებით ჯილდოებს:

კოდის დისტანციური შესრულება
$10,000
მომხმარებლების ბალანსების მანიპულაცია
$10,000
XSS/CSRF/Clickjacking რომელიც გავლენას ახდენს მომხმარებლის ბალანსებზე/ვაჭრობაზე/გაცვლაზე/დეპოზიტებზე
$2,000
პაროლის API კოდებთან / პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოპარვა
$2,000
ავთენტიკატორის ნაწილობრივ გვერდის ავლა
$1,500
სხვა დაუცველობა ფინანსური ან მონაცემთა დაკარგვის აშკარა პოტენციალით
$500
სხვა CSRF (CSRF გამოსვლის გამოკლებით)
$500

Ჯილდოები DDoS, Self-XSS, სპამისა და სოციალური ინჟინერიის შეტევებისთვის არ გაიცემა.

Შეგიძლიათ გაეცნოთ ვერიფიკაციის საკითხსა და ხარვეზების აღმოჩენა პროგრამის წესებს აქ ხარვეზების აღმოჩენა პოლიტიკა .

იპოვეთ რამე მოწყვლადი?

შეგვატყობინეთ ელფოსტით, ჩვენ კი რაც შეიძლება მალე დაგიკავშირდებით და აღმოვფხვრით პრობლემას.

დაუკავშირდით დახმარების გუნდს მოახსენეთ მოწყვლადობის შესახებ უსაფრთხოების სამსახურს