კრიპტოს სესხება

ინსტრუმენტი შესაძლებლობას გაძლევთ ჩვენგან ციფრული აქტივები ნებისმიერი ვადით ისესხოთ და გამოიყენოთ ისინი ვაჭრობისთვის, გადარიცხვებისთვისა და თანხის გასანაღდებლად. თქვენს კოლატერალურ ბალანსზე არსებული ხელმისაწვდომი აქტივები აღებული ვალდებულების საგარანტიოდ გამოიყენება.

კოლატერალური წონა
დღიური საკომისიოს რაოდენობა
0
დღიური საკომისიო
0.0585%
სესხების პერიოდი
შეუზღუდავია

გაქვთ კითხვა?

რომელი აქტივების სესხება შემიძლია? შემიძლია ფიატ აქტივების სესხება?

ის აქტივები, რომელთა სესხებაც შესაძლებელია მარჟით ვაჭრობის დროს ხელმისაწვდომია კრიპტო სესხებისას: ADA, APE, AVAX, BCH, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, LINK, LTC, MATIC, NEAR, SHIB, SOL, TRX, USDC, USDT, XLM, XRP. სახელმწიფო ვალუტა (ფიატი) ამჟამად არ არის სესხის ასაღებად ხელმისაწვდომი, მაგრამ ყოველთვის შეგიძლიათ გადაცვლის. ფუნქცია გამოიყენოთ.

რამდენი ციფრული აქტივის სესხება შემიძლია ერთდროულად?

სესხების აღების რიცხვი განუსაზღვრელია. ახალი სესხის აღება იმ შემთხვევაშია შეუძლებელი, თუკი კოლატერალურ ბალანსზე არასაკმარისი ბალანსია.

რომელი აქტივები შემიძლია ვისესხო? შემიძლია სახელმწიფო ვალუტის სესხად აღება?

ADA, APE, AVAX, BCH, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, LINK, LTC, MATIC, NEAR, SHIB, SOL, TRX, USDC, USDT, XLM, XRP შეიძლება გამოიყენოთ როგორც არსებული ვალდებულების მაჩვენებლად. WhiteBIT Coin (WBT) შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც სესხის ვალდებულების მაჩვენებელი, მაგრამ აქტივის სესხება შეუძლებელია. სახელმწიფო ვალუტები სესხად აღება არ არის შესაძლებელი. თუმცა, ყოველთვის შესაძლებელია სახელმწიფო ვალუტის ციფრულ აქტივებში გადაცვლა. კოლატერალურ ბალანსზე არსებული აქტივების ჯამური რაოდენობა, ყველა გახსნილი მარჟა, ფიუჩერსების გახსნილი პოზიციები პოზიტიური P&L-ით (მოგებითა და ზარალით) შესაძლებელია გამოიყენოთ სესხის ვალდებულების მაჩვენებლად. ფიატის აქტივებს ვერ გამოიყენებს სესხის ვალდებულების მაჩვენებლად.