ფინანსირების ისტორია

დაფინანსების განაკვეთები პერიოდული გადასახადებია, რომელსაც, როგორც გრძელვადიანი ისე მოკლევადიანი ინვესტორები იხდიან და გამოითვლება უვადო კონტრაქტისა და სპოტ ფასებს შორის სხვაობით.

თარიღი
კონტრაქტი
ფინანსირების განაკვეთი გამოითვლება
ფინანსირების განაკვეთი
ანგარიშსწორების ფასი
4 Dec 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 4 Dec 2023 თან 00:00 UTC -0.01% 41,470.2 USDT
4 Dec 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 3 Dec 2023 თან 16:00 UTC -0.01% 40,002.5 USDT
3 Dec 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 3 Dec 2023 თან 08:00 UTC -0.01% 39,787.2 USDT
3 Dec 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 3 Dec 2023 თან 00:00 UTC -0.01% 39,497.4 USDT
3 Dec 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 2 Dec 2023 თან 16:00 UTC -0.01% 39,471.6 USDT
2 Dec 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 2 Dec 2023 თან 08:00 UTC -0.000446% 38,838.2 USDT
2 Dec 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 2 Dec 2023 თან 00:00 UTC -0.006532% 38,722.8 USDT
2 Dec 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 1 Dec 2023 თან 16:00 UTC -0.01% 38,700.2 USDT
1 Dec 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 1 Dec 2023 თან 08:00 UTC -0.01% 38,414.4 USDT
1 Dec 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 1 Dec 2023 თან 00:00 UTC -0.004221% 38,254.5 USDT
1 Dec 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 30 Nov 2023 თან 16:00 UTC -0.01% 37,702.8 USDT
30 Nov 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 30 Nov 2023 თან 08:00 UTC -0.004916% 37,607.2 USDT
30 Nov 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 30 Nov 2023 თან 00:00 UTC -0.005692% 37,791.5 USDT
30 Nov 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 29 Nov 2023 თან 16:00 UTC -0.01% 37,826.2 USDT
29 Nov 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 29 Nov 2023 თან 08:00 UTC -0.01% 37,808.2 USDT
29 Nov 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 29 Nov 2023 თან 00:00 UTC -0.01% 38,086.1 USDT
29 Nov 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 28 Nov 2023 თან 16:00 UTC 0.01% 37,809.7 USDT
28 Nov 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 28 Nov 2023 თან 08:00 UTC 0.01% 37,518.6 USDT
28 Nov 2023 თან 08:00 UTC BTC-PERP 28 Nov 2023 თან 00:00 UTC 0.01% 37,114.9 USDT
28 Nov 2023 თან 00:00 UTC BTC-PERP 27 Nov 2023 თან 16:00 UTC 0.004183% 37,242.5 USDT
27 Nov 2023 თან 16:00 UTC BTC-PERP 27 Nov 2023 თან 08:00 UTC 0.01% 36,780.8 USDT