ფინანსირების ისტორია

დაფინანსების განაკვეთები პერიოდული გადასახადებია, რომელსაც, როგორც გრძელვადიანი ისე მოკლევადიანი ინვესტორები იხდიან და გამოითვლება უვადო კონტრაქტისა და სპოტ ფასებს შორის სხვაობით.

თარიღი
კონტრაქტი
ფინანსირების განაკვეთი გამოითვლება
ფინანსირების განაკვეთი
ანგარიშსწორების ფასი
20 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 20 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 64,795 USDT
20 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 20 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 65,832 USDT
20 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 19 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 64,933.7 USDT
19 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 19 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 64,893.8 USDT
19 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 19 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 65,294.6 USDT
19 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 18 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 65,145.3 USDT
18 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 18 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 64,670.5 USDT
18 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 18 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 65,644.4 USDT
18 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 17 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 66,472.7 USDT
17 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 17 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 65,341.2 USDT
17 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 17 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 66,147.2 USDT
17 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 16 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 66,653.6 USDT
16 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 16 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 66,691.7 USDT
16 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 16 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 66,248.9 USDT
16 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 15 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 66,213.7 USDT
15 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 15 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 66,311.2 USDT
15 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 15 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 66,081.2 USDT
15 Jun 2024 თან 00:00 UTC BTC-PERP 14 Jun 2024 თან 16:00 UTC 0.01% 66,034.6 USDT
14 Jun 2024 თან 16:00 UTC BTC-PERP 14 Jun 2024 თან 08:00 UTC 0.01% 66,380.6 USDT
14 Jun 2024 თან 08:00 UTC BTC-PERP 14 Jun 2024 თან 00:00 UTC 0.01% 66,907 USDT