შესახებ

გამოიყენება უსაფრთხოების შემოწმებისთვის დღეში 2-ზე მეტი BTC-ის ამოღებისას და ჩვენი ოპერაციების ეროვნული ვალუტით განხორციელებისას.

პირადი ინფორმაცია

ვერიფიკაცია Diia მობილურ აპლიკაციასთან უკრაინელებისთვის

ან გამოიყენეთ სტანდარტული პირადობის დადასტურება

სქესი *