შესახებ

გამოიყენება უსაფრთხოების შემოწმებისთვის დღეში 2-ზე მეტი BTC-ის ამოღებისას და ჩვენი ოპერაციების ეროვნული ვალუტით განხორციელებისას.

უკან

საცხოვრებელი მისამართი