შესახებ

გამოიყენება უსაფრთხოების შემოწმებისთვის დღეში 2-ზე მეტი BTC-ის ამოღებისას და ჩვენი ოპერაციების ეროვნული ვალუტით განხორციელებისას.

უკან

ატვირთეთ თქვენი დოკუმენტი

აირჩიეთ ტიპი

    დოკუმენტის ატვირთვა

    პირველი გვერდი

    გადაიტანეთ და ჩააგდეთ აქ ან

    მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტს არ აქვს ვადის გასვლის თარიღი