ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML)

ამ გვერდზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ, მონაწილეობდა თუ არა მისამართი ფულის გათეთრების ოპერაციებში.