საკომისიოები

განაღდების საკომისიო დამოკიდებულია ბლოკჩეინის საკომისიოსა და აქტივის ფასზე. იგი, შესაძლებელია, გაფრთხილების გარეშე შეიცვალოს. ყოველთვის შეამოწმეთ ინფორმაცია თანხის განაღდების გვერდზე.

ვაჭრობის საკომისიო
Up the Level with WBT
 • სპოტ ვაჭრობის საკომისიოები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სავაჭრო საკომისიოები, შესაძლოა, წყვილების მიხედვით განსხვავდებოდნენ, მაგრამ არასდროს იქნება 0.1%-ზე მეტი

  -

  თეიქერი

  -

  მეიქერი

 • Futures trading fees. Please note that the trading fee can vary for some pairs, but it never exceeds 0.035%

  -

  თეიქერი

  -

  მეიქერი

 • მარჟინალური ვაჭრობისთვისა და სესხებისთვის თანხის გამოყენების დღიური საკომისიო

  0.0585%

კრიპტო
აქტივი
სახელი
თანხის შეტანის საკომისიო
თანხის განაღდების საკომისიო
თანხის შეტანის ლიმიტები
თანხის განაღდების ლიმიტები
სტეიბლკოინები
აქტივი
სახელი
თანხის შეტანის საკომისიო
თანხის განაღდების საკომისიო
თანხის შეტანის ლიმიტები
თანხის განაღდების ლიმიტები
სახელმწიფო ვალუტა
აქტივი
სახელი
თანხის შეტანის საკომისიო
თანხის განაღდების საკომისიო
თანხის შეტანის ლიმიტები
თანხის განაღდების ლიმიტები