საკომისიოები

გამოტანის თანხები დამოკიდებულია ბლოკჩეინის მოსაკრებელზე და აქტივის ფასზე. ისინი შეიძლება შეტყობინების გარეშე შეიცვალოს. ყოველთვის შეამოწმეთ ინფორმაცია განაღდების გვერდზე.

სავაჭრო მოსაკრებლები
  • სტანდარტული სავაჭრო მოსაკრებელი. გაითვალისწინეთ, რომ სავაჭრო მოსაკრებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს ზოგი წყვილისთვის, მაგრამ არასდროს იქნება 0,1%-ზე მეტი

  • თანხებით სამარჟო ვაჭრობის დღიური მოსაკრებელი

    0,098%

კრიპტოვალუტა
სახელი
დეპოზიტზე განთავსების მოსაკრებელი
განაღდების მოსაკრებელი
დეპოზიტის ლიმიტები
გატანის ლიმიტები
სტაბილურები
სახელი
დეპოზიტზე განთავსების მოსაკრებელი
განაღდების მოსაკრებელი
დეპოზიტის ლიმიტები
გატანის ლიმიტები
ფიატ ფული
სახელი
დეპოზიტზე განთავსების მოსაკრებელი
განაღდების მოსაკრებელი
დეპოზიტის ლიმიტები
გატანის ლიმიტები