Alım Satım Kuralları

Nominal Pozisyon Değeri (USDT)
Maks Kaldıraç
Bakım Marj Oranı (MMR)
0-50,000 100x 0.5%
50,000-100,000,000 100x-10x 0.5-2.5%
Dikkat

Tabloda belirtilen değerler aktif borrow ve diğer aktif pozisyonlar olmadığında geçerlidir ve var olan borçlar bu değerleri etkilemektedir.

Örnek:
  • Total amount of 200,000 USDT;
  • Current leverage is 100x;
  • The bracket for this market with this leverage is set at 50,000 USDT.

In this case, when opening the position, the user will have the following conditions:

  • For the portion of the total position amounting to 50,000 USDT, a leverage of 100x will be applied;
  • For the remaining portion of the total position amounting to 150,000 USDT, a leverage of 10x will be applied.

Amount of funds for opening a position:

(50,000 USDT / 100) + (150,000 USDT / 10) =

15,500 USDT