Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Na tej stronie można sprawdzić, czy dany adres był zaangażowany w operacje prania pieniędzy.

Zastrzeżenie
Uprzejmie informujemy, że w niektórych przypadkach kontrola może nie odzwierciedlać dokładnie aktualnej oceny ryzyka/ekspozycji związanej z danym portfelem, zweryfikowanej przez naszych dostawców AML. Ta rozbieżność może wynikać z różnych czynników związanych z naszymi wewnętrznymi procedurami zgodności AML/CFT.