Tożsamość firmy

Na tej stronie udostępniliśmy zalecenia dotyczące stosowania materiałów marki. Dla nas ważne jest utrzymanie integralności postrzegania produktu

Logo

Archiwum zawiera logotypy w formacie PNG i SVG, zasady ich używania są następujące

Czcionka

Użyj fontu Inerta do nagłówków i formatu Inter do tworzenia tekstu

Materiały

Jeśli nie ma wystarczającej ilości materiałów do Twoich celów, napisz do nas, a my je dostarczymy

Uwaga

Nazewnictwo

Poprawna pisownia naszej marki jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wpływa na postrzeganie nas jako firmy w przestrzeni informacyjnej

WhiteBIT

Pisząc nazwę firmy, nie można zmieniać wielkości liter i należy używać wielkich liter „W” i „BIT”

White BIT

Nie rozdzielaj poszczególnych wyrazów w pisowni tytułu

WhiteBit

Nie zmieniaj liczby dużych liter

whitebit

Nie używaj tylko małych liter

Warunki marki

Materiały na tej stronie są własnością firmy. Nie kopiuj stylu wizualnego marki i nie używaj podobnego stylu, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd

Nie należy łączyć logo WhiteBIT z innymi obrazami bez zgody przedstawiciela firmy
Nie zmieniaj logo WhiteBIT i zawsze używaj go na ciemnym tle, aby zapewnić dobrą czytelność
Unikaj wykorzystywania marki WhiteBIT do podkreślania powiązań, przynależności lub poparcia dla innych marek, takich jak stwierdzenie „Współpracujemy z Etherscan”
Nie używaj marki WhiteBIT w połączeniu z jakąkolwiek nielegalną działalnością, reklamą lub produktem