Pożyczka kryptowalutowa

Narzędzie to pozwala pożyczać od nas aktywa cyfrowe na dowolny okres i wykorzystywać je do handlu, przelewów i wypłat. Dostępne aktywa na saldzie zabezpieczeń zostaną wykorzystane jako zastaw.

Dodatkowe obciążenie

Dzienna kwota opłaty
0
Opłata dzienna
0.0585%
Okres kredytowania
Bez ograniczeń

Masz pytania?

Jakie aktywa można pożyczyć? Czy mogę pożyczyć aktywa fiat?

Te same aktywa obsługiwane jako zastaw w handlu z depozytem zabezpieczającym są dostępne w ramach Crypto Borrow: ADA, APE, AVAX, BCH, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, LINK, LTC, MATIC, NEAR, SHIB, SOL, TRX, USDC, USDT, XLM, XRP. Waluta krajowa (fiat) jest obecnie niedostępna dla pożyczek, ale zawsze można skorzystać z opcji wymiany.

Ile zasobów cyfrowych można pożyczyć w tym samym czasie?

Liczba pożyczek jest nieograniczona. Nowe pożyczki stają się niedostępne tylko wtedy, gdy istnieje niewystarczający zastaw na saldzie zabezpieczenia.

Jakimi aktywami mogę zastawić pożyczkę? Czy możliwe jest zastawienie pożyczki aktywami fiat?

ADA, APE, AVAX, BCH, BTC, DOGE, DOT, EOS, ETH, LINK, LTC, MATIC, NEAR, SHIB, SOL, TRX, USDC, USDT, XLM, XRP mogą być używane jako zastaw. Token WhiteBIT (WBT) może działać jako zastaw pod pożyczkę, ale aktywa nie mogą być pożyczone. Waluty krajowe nie są dostępne dla pożyczek. Zawsze istnieje jednak możliwość wymiany aktywów cyfrowych na walutę krajową. Łączna kwota aktywów na Saldzie Zabezpieczenia oraz wszystkie otwarte pozycje depozytu zabezpieczającego i kontraktów futures z dodatnią wartością P&L (Zysków i Strat) są wykorzystywane do zastawienia pożyczki. Aktywa fiat nie są obsługiwane w celu zastawienia pożyczki.